Wie werken er in onze praktijk

 

Annette Beijderwellen-Buijse

 

Annette Beijderwellen-Buijse

Email                           info@logopedieschollevaar.nl

 

 


Opleiding                   
Hogeschool Heerlen

Logopedist sinds        1984

Specialisme               All-round logopedist met specialisaties voor:
                                   - Stem: Manuele Facilitatie van de Larynx  (MFL A+B), Vocal Massage,  LaxVox,
                                               Estill Voice Training, Circumlaryngeal Manual Therapy (CMT) 
                                   - Spraak-taalontwikkeling, Meertaligheid, Dysfatische ontwikkeling
                                   - Prompt 1, OMFT, Metaphon
                                    - Lees- en spellingproblemen, Taal in Blokjes, Connect, Bouw!
                                   - Stotteren bij jonge kinderen (o.a. Lidcombe)

Werkzaam op              Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag

     

 

 

 

     
  

 

 

Drs. Bianca van Leijden

 

Drs. Bianca van Leijden

Email:                        bianca@logopedieschollevaar.nl

 

Opleiding                   Hogeschool Utrecht

 

Logopedist sinds       2011
                                  Werkzaam bij Logopediepraktijk Schollevaar sinds 2012

 

Specialisme               Klinisch Linguïst en All-round logopedist
                                  
met specialisaties op het gebied van:
                                  - Spraak-taalontwikkeling, Meertaligheid, Metataal, Dysfatische ontwikkeling,

                                  - Lees- en spellingproblemen, Taal in Blokjes, Connect
                                  - Afasie, Dysarthrie

                                  - Prompt 1, OMFT, Metaphon
                                  - Stem, LaxVox, Estill Voice Training 1

Werkzaam op             Maandag - Dinsdag - Woensdag 

 

 

 

 

Geertje van der Weegen

 

 

Email:                        geertje@logopedieschollevaar.nl

 

Opleiding                   Hogeschool Rotterdam

Logopedist sinds       2012
                                  Werkzaam bij Logopediepraktijk Schollevaar sinds 2014

Specialisme                All-round logopedist met specialisaties voor
                                  - Spraak-taalontwikkeling, Meertaligheid, Dysfatische ontwikkeling
                                  - Metaphon, OMFT
                                  - Lees- en spellingproblemen, Connect
                                  - Stem, LaxVox

Werkzaam op            Donderdag