Veelgestelde vragen over logopedie

  • Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van de spraak-taalontwikkeling?
  • Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?
  • Heb ik een verwijzing nodig?
  • Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?
  • Als ik niet tevreden ben met een behandeling?
  • Wanneer moet mijn kind stoppen met een fopspeen?
  • Wat is beter: door de neus of door de mond ademen?

 Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van de spraak-taalontwikkeling?
Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

 

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?
Om in contact met een logopedist te komen heeft u in de meeste gevallen geen verwijzing van de huisarts nodig.
U kunt zich zonder verwijzing bij ons aanmelden.
Alle in onze praktijk werkzame logopedisten zijn gecertificeerd voor directe toegankelijkheid logopedie (DTL: zonder verwijzing naar de logopedist), echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze service. In 2018 vergoeden CZ/Deltalloyd/Ohra en De Friesland  geen DTL. Bent u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd dan kan u niet zonder verwijzing naar de logopedist.

Heb ik een verwijzing nodig?
U kunt zich zonder verwijzing bij ons aanmelden.
Alle in onze praktijk werkzame logopedisten zijn gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL, oftewel zonder verwijzing naar de logopedist).

Echter als u/uw kind tot de volgende criteria behoort dan heeft u wel een verwijzing nodig:
- U bent langer dan 3 weken hees
- Er zijn 2 of meer hulpvragen
- Er is sprake van eet- en drinkproblematiek

De huisarts, consultatiebureau arts, jeugdarts, tandarts, orthodontist en overige specialisten kunnen rechtstreeks verwijzen.
Logopedie zit in het basispakket en  wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?
Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Heeft de logopedist geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?
Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij klachten en geschillenregeling Paramedici
Zie voor meer informatie op:
www.klachtenloketparamedici.nl
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?
Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken.

De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: "Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. "Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan", zegt Marije Greven van de NVLF.

Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: "Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar".

De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.

Wat is beter: door de neus of door de mond ademen?
https://www.youtube.com/watch?v=c6Rao9TWGTU&app=desktop
Filmpje over de voordelen van neusademen en de nadelen van mondademen