Kwaliteitsbeleid

 

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

 

                             Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.
 Kwaliteitsregister Paramedici

 


                  Onze praktijk is lid van ZOLORO, Zorggroep Logopedie Rotterdam en omstreken.
 http://www.zoloro.nl/         

 

Onze logopedisten zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. De logopedisten volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie. Ook nemen zij deel aan een kwaliteitskring.

In het kader van de opleiding logopedie begeleiden wij regelmatig stagiaires.

 

NIVEL
Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacy-beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties
en voor de privacybescherming: www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming